Ανδρέας Χαραλαμπίδης
60 χρόνια δημιουργίας

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ